Ціна закупівлі електричної енергії (Црдн):

Травень 2020р.             Црдн =  1,22349 грн/кВт*год без ПДВ;