Частка джерела енергії у структурі балансу електричної енергії за 2022 рік

З метою реалізації прав Споживача на отримання даних відповідно п. 9.2.1, 9.2.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії, що затверджені Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312,  інформуємо щодо частки кожного джерела енергії (вугілля, природний газ, ядерне паливо, гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики), відновлювані джерела енергії, інші джерела) у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ТОВ «Поділля Енергозбут» за 2022 рік, а саме:

Енергоносії Частка в обсягах електричної енергії,%
Геотермальна енергія 0
Газ промисловий 0
Мазут 7,64
Інформація відсутня 0
Біомаса 0,29
Біогаз 1,76
Інші види палива/енергії 0
Імпорт 0
Продаж на РДН/ВДР (походження невідомо) 0
Енергія вітру 1,68
Енергія сонця 17,24
Продаж залишків (Двосторонні Договори походження не вказно) 0
Енергія хвиль та припливів* 15,58
Природній газ 15,57
Вугілля 4,8
Ядерне паливо 35,44
Сумарно, % 100
*Енергія хвиль та припливів
в т.ч.: %
електричная енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт 7,48
електричная енергія, вироблена малими гідроелектростанціями 6,59
електричная енергія, вироблена мінігідроелектростанціями 0,16
електричная енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями 1,35

 

Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої електричної енергії та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів СО2 та радіоактивне забруднення), за 2022 рік

Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії (частка витрат на 1 кВт*год) За 2022 рік
Вугілля (%) 4,8
Природний газ (%) 15,57
Ядерне паливо (%) 35,44
Гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики) (%) 7,48
Відновлювальні джерела енергії (%) 27,02
Інші джерела (%) 9,69
Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії За 2022 рік
СО2 викиди (г/кВт*год) 344
Радіоактивні відходи (г/кВт*год або в м3/кВт*год) 0,001864