Інформація про Кол-центр та Інформаційно-консультаційний центр

Кол-центр забезпечує достовірність інформації, об'єктивність і оперативність реагування на скарги, пропозиції та зауваження громадян. Кол-центр працює, використовуючи багатоканальні номери для стаціонарних та мобільних телефонів.

Основні завдання кол-центру:

- надання інформаційних послуг абонентам шляхом обробки їх вхідних звернень, що надходять через засоби телекомунікації (надання відповідей на ці звернення за участі фахівців кол-центру та в автоматичному режимі за допомогою голосового меню самообслуговування або перенаправлення звернень до відповідних структурних підрозділів Товариства).

- інформування абонентів щодо норм чинного законодавства та нормативних документів, що регулюють відносини в галузі електроенергетики, та порядку їх застосування.

- надання абонентам інформації з питань якості електричної енергії, умов та режимів споживання, аварійних і планових відключень; порядку підключення нових абонентів; послуг, пов'язаних із розподілом електричної енергії; цін (тарифів), вивірки заборгованості, внесення показів лічильника, порядку оплати за надані послуги, тощо.

- розв'язання суперечностей та конфліктних ситуацій шляхом формування заявок із описом проблем і направлення їх для вирішення у відповідний структурний підрозділ Товариства.

- переводу дзвінків на спеціалістів відповідних структурних підрозділів Компанії у разі необхідності детального тлумачення проблеми.

Детальну інформацію про кол-центр можна отримати за посиланням

Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії (далі - ІКЦ) створюється для формування між суб'єктами електроенергетики та споживачами електричної енергії прозорого інформаційного середовища з питань постачання електричної енергії, підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії, підвищення рівня оплати за відпущену (спожиту) електричну енергію та сприяння ефективному використанню електричної енергії.
ІКЦ є загальнодоступним центром для юридичних, фізичних осіб-підприємців та населення (далі - заявники), які є споживачами електричної енергії або мають намір стати споживачами та звернулися за консультацією, отриманням інформації або для розв'язання суперечних питань, які виникли між Компанією та заявниками. Діяльність    ІКЦ    має    забезпечити     доступність, достовірність  інформації,  об'єктивність та своєчасність розгляду пропозицій  (зауважень),  заяв  (клопотань)  і  скарг   заявників, викладених ними в письмовій або усній формі (далі - звернення). Інформаційно-консультаційні    послуги   надаються   ІКЦ заявнику на безоплатній основі.

Основними завданнями ІКЦ є:

1. Інформування заявників щодо норм чинного законодавства та  нормативних  документів,  що  регулюють  відносини  в   галузі електроенергетики, та порядку їх застосування.

2. Надання інформації та консультацій заявникам з  питань щодо   якості   електричної   енергії,  послуг,  пов'язаних  з  її постачанням, цін (тарифів), порядку оплати за надані послуги, умов та режимів споживання електричної енергії тощо.

3. Розв'язання суперечностей та конфліктних ситуацій, які виникають між Компанією та заявниками.

4. Вжиття заходів щодо усунення структурними підрозділами Компанії недоліків при постачанні електричної енергії.

5. Проведення моніторингу звернень  заявників  та  вжиття дієвих заходів щодо вирішення порушених у них питань.

6. Листування   зі   споживачами   електричної   енергії, підприємствами, органами виконавчої влади, організаціями та іншими установами з питань, які належать до повноважень ІКЦ.

7. Інформування   керівництва   Компанії  щодо  допущених персоналом   Компанії   порушень   законодавства   та    посадових обов'язків.

Детальну інформацію про інформаційно-консультаційний центр можна отримати за посиланням

Контактні дані інформаційно-консультаційних центрів та кол-центрів учасникув роздрібного ринку можна перезлянути за посиланням