Вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії

Споживання енергії пов'язане майже з усіма видами господарської діяльності людини, а саме опаленням будинків, приготуванням їжі, рухом транспортних засобів, промисловістю, сільськогосподарським виробництвом, тощо. Освоєння різних видів енергії у світовому масштабі призвело до безпрецедентного зростання рівня життя. Сьогоднішні люди дуже залежні від енергії. Ми не замислюємося про, те, звідки береться енергія, допоки у нас не відключають світло або опалення. Якщо ж це трапляється, ми не можемо повноцінно жити чи працювати.

Основні доступні наразі людині джерела енергії можна класифікуються таким чином:

  • викопне паливо (вугілля і горючі сланці, нафта, природний газ);
  • ядерна і термоядерна енергія;
  • відновлювані енергетичні ресурси (енергія води, вітру, сонця, термальних вод, деревини, торфу тощо).

Виробництво енергії істотно впливає на стан довкілля. Спалювання викопного твердого та рідкого палива супроводжується виділенням сірчистого, вуглекислого і чадного газів, а також оксидів нітрогену, пилу, сажі та інших забруднювальних речовин.

Видобуток вугілля відкритим способом та торфорозробки, ведуть до зміни природних ландшафтів, а іноді й до їх руйнування. Розливи нафти і нафтопродуктів при видобутку і транспортуванні здатні знищити все живе на величезних територіях (акваторіях).
Дуже погано позначається на ландшафтах, рослинному і тваринному світі створення інфраструктури, необхідної для вугле, нафто та газовидобутку.

Будівництво та експлуатація великих гідроелектростанцій приводить до: відселення людей із зони затоплення, знищення цінних видів риб, для яких греблі стають нездоланними перешкодами на шляху до нерестовища, втрати лісів і високородючих земель, збільшення ризику виникнення руйнівних землетрусів у передгірних і гірських районах, підвищення ризику катастрофічних повеней у місцевостях, що знаходяться нижче за течією, зміни ландшафтів і їх руйнування.

Атомна енергетика є потенційно небезпечною через можливі аварії на енергоустановках, що супроводжуються викидом у довкілля радіоактивних матеріалів. Окрім того, викликають проблеми переробки ядерних відходів та їх захоронення, що обходиться дуже дорого і не має надійного інженерного рішення. Ядерні відходи залишаються небезпечними протягом сотень і тисяч років. Особливо актуальною ця тема є для України, котра постраждала від наслідків вибуху на Чорнобильській АЕС.

Незважаючи на очевидні переваги, відновлювані джерела енергії також можуть негативно впливати на довкілля. Експлуатація станцій, які виробляють енергію за допомогою відновлюваних енергетичних джерел, пов'язана з вилученням з обігу значних земельних ділянок і, ймовірно, в майбутньому буде супроводжуватися тими чи іншими негативними наслідками для довкілля: змінами ландшафтів (вітряки, сонячні батареї), підвищеним рівнем шуму (вітряки), забрудненням ґрунтів (геотермальні енергоустановки та установки, які працюють на біомасі), згубними впливами на інші природні ресурси (припливно-відпливні електростанції).

В останні роки світові політики і населення висловлюють побоювання через загострення глобальних екологічних проблем таких, як кислотні опади та зміна клімату, а також оцінюючи наслідки впливу цих процесів на довкілля.

Враховуючи вищеописану ситуацію найраціональнішим рішенням можна вважати енергозбереження. Саме воно повинно стати пріоритетним у стратегії розвитку будь-якої країни, адже запаси традиційних джерел енергії обмежені.

Інформація за матеріалами сайту: www.osce.org

З метою реалізації прав Споживача на отримання даних відповідно п. 9.2.1, 9.2.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії, що затверджені Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312,  інформуємо щодо частки кожного джерела енергії (вугілля, природний газ, ядерне паливо, гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики), відновлювані джерела енергії, інші джерела) у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ТОВ «Поділля Енергозбут» за 2020 рік, а саме:

Енергоносії

Частка в обсягах електричної енергії,%
Геотермальна енергія 0
Газ промисловий 0,05
Мазут 0,06
Інформація відсутня 0,35
Біомаса 0,39
Біогаз 0,54
Інші види палива/енергії 1,08
Імпорт 2,71
Продаж на РДН/ВДР (походження невідомо) 3,13
Енергія вітру 4,51
Енергія сонця 6,64
Продаж залишків (Двосторонні Договори походження не вказно) 7,4
Енергія хвиль та припливів* 9,52
Природній газ 15,04
Вугілля 19,27
Ядерне паливо 29,31
Сумарно, % 100
*Енергія хвиль та припливів
в т.ч.: %
електричная енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт 9,25
електричная енергія, вироблена малими гідроелектростанціями 0,11
електричная енергія, вироблена мінігідроелектростанціями 0,14
електричная енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями 0,02

 

Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої електричної енергії та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів СО2 та радіоактивне забруднення), за 2020 рік

Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії (частка витрат на 1 кВт*год) За 2020 рік
Вугілля (%) 19,27
Природний газ (%) 15,09
Ядерне паливо (%) 29,31
Гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики) (%) 9,25
Відновлювальні джерела енергії (%) 11,42
Інші джерела (%) 15,66
Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії За 2020 рік
СО2 викиди (г/кВт*год) 377
Радіоактивні відходи (г/кВт*год або в м3/кВт*год) 0,000903

З інформацією про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами, придбаними ТОВ «Поділля Енергозбут» за 2020 рік Ви можете ознайомитися за посиланнями:

Вплив діяльності по видобутку газу на довкілля. Викиди парникових газів. Посилання: http://epl.org.ua/environment/vplyv-diialnosti-po-vydobutku-hazu-i-nafty-iz-slantsiv-na-dovkillia-i-zdorov-ia-liudei/

Вплив мазуту на довкілля, що використовується на енергетичних об'єктах. Посилання: http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/part_1/38.pdf

Вплив на довкілля атомних станцій  та гідроелектростанцій (об'єкти великої гідроенергетики). Біомаса та біогаз. Посилання: https://pidru4niki.com/1061120756654/ekologiya/vpliv_atomnih_elektrostantsiy_dovkillya

Вплив вугілля на довкілля, що використавується на енергетичних об'єктах. Посилання: http://energetika.in.ua/ua/books/book-1/part-2/section-7/97-entsiklopediya/elektroenergetika-ta-okhorona-navkolishnogo-seredovishcha-funktsionuvannya-energetiki-u-suchasnomu-sviti/chastina-3-elektroenergetika-ta-okhorona-navkolishnogo-seredovishcha/rozdil-2-vpliv-teploenergetiki-na-navkolishne-seredovishche/269-2-1-osnovni-zabrudnyuvachi-navkolishnogo-seredovishcha

Вплив на довкілля енергії вітру, сонця, хвиль та припливів. Посилання: http://myrgorod.pl.ua/files/images/Madem/3alternativni_dzherela_energii_ta_dovkillya.pdf 

Інші корисні посилання:

https://menr.gov.ua/timeline/Atmosferne-povitrya.html

http://necu.org.ua/energy/

https://ua.energy/diyalnist/dyspetcherska-informatsiya/robota-oes-ukrayiny-za-tyzhden/

https://www.oree.com.ua/index.php/web/12441

Ознайомитись з Законом України "Про оцінку впливу на довкілля" пропонуємо за посиланням - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19