Порядок, способи та терміни оплати за спожиту електричну енергію та послуги з розподілу/передачі електричної енергії, регламентовані розділом IV "Порядок розрахунків на роздрібному ринку електричної енергії", Правил роздрібного ринку електричної енергії постанови НКРЕКП від 14.03.2018  № 312.

Порядок зняття показів

Споживач надає звіти про покази засобу обліку 01 числа календарного місяця, наступного після розрахункового або у відповідності до умов договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладеного із відповідним оператором системи розподілу. У разі, якщо фактичні покази засобів обліку неможливо зафіксувати в останній день розрахункового періоду (вихідний, святковий тощо), та у інших випадках, покази засобу обліку на останній день розрахункового періоду визначаються відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку, зокрема, за середньодобовим споживанням.

Спосіб оплати

Розрахунки Споживача здійснюються на поточний рахунок Постачальника із спеціальним режимом використання, що вказаний в реквізитах Постачальника, на офіційному сайті Постачальника та в рахунках на оплату за електричну енергію. При цьому, Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату по Договору про постачання електричної енергії споживачу (далі, -Договором) через:

- банківську платіжну систему;

- он-лайн переказ;

- в інший не заборонений законодавством спосіб.

Оплата вартості електричної енергії здійснюється Споживачем виключно шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника. Оплата вважається здійсненою після того, як на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника надійшла вся сума коштів, що підлягає сплаті за куповану електричну енергію відповідно до умов Договору.

Порядок оплати*

Оплата обсягів споживання електричної енергії здійснюється наступними етапами:

Оплата електричної енергії здійснюється Споживачем у формі 100% попередньої оплати заявленого Споживачем обсягу споживання електричної енергії на розрахунковий період з остаточним розрахунком, що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку.

Попередня оплата здійснюється Споживачем самостійно до 24 числа місяця, що передує розрахунковому.

Розмір попередньої оплати визначається на підставі прогнозованих (заявлених) обсягів споживання електричної енергії на розрахунковий період, які Споживач повинен подати в письмовій (або електронній) формі Постачальнику не пізніше 20 числа місяця, що передує розрахунковому місяцю. Прогнозований обсяг споживання має містити необхідне місячне (подобово/по годинах) споживання електричної енергії в цілому по Споживачу та з розбивкою: 1) по площадках вимірювання, обсяг споживання електроенергії по яких визначається Оператором системи за допомогою щодобового автоматизованого дистанційного зчитування облікованих даних лічильників (погодинного або меншого періоду інтеграції) та 2) по площадках, на яких не встановлено АСКОЕ. У разі відсутності прогнозованих (заявлених) обсягів – за обсягом фактичного споживання електричної енергії попереднього розрахункового періоду, що передує даті видачі рахунку.

Сума переплати/недоплати Споживача, яка виникла в наслідок різниці між прогнозною та фактичною вартістю електричної енергії, визначається після завершення розрахункового періоду. Сума переплати Споживача зараховується в якості оплати вартості електричної енергії на наступний розрахунковий період. Сума недоплати Споживача підлягає оплаті Споживачем не пізніше 5 банківських  днів з дня отримання рахунку.

Термін строку виставлення рахунків та термін їх оплати

Оплата рахунка Постачальника здійснюється Споживачем протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання його Споживачем, або протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати, зазначеної у комерційній пропозиції, щодо оплати рахунку, оформленого Споживачем. Всі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу, містять чітку інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати.

Рахунок-фактура за фактично спожиту електричну енергію надається Споживачу не пізніше п’ятого робочого дня з дати отримання Постачальником даних від Оператора системи розподілу про обсяги спожитої (розподіленої) електричної енергії, та оплачується Споживачем протягом 5 банківських днів з дати отримання Споживачем.

Спосіб оплати послуг з розподілу/передачі

Споживач здійснює плату за послугу з розподілу (передачі) електричної енергії або через Постачальника, або безпосередньо оператору системи з яким Споживач має діючий договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії. Спосіб оплати за послугу з розподілу (передачі) електричної енергії зазначається в комерційній пропозиції, яка є додатком до Договору про постачання електричної енергії споживачу. Споживач може змінити спосіб оплати через діючого Постачальника на оплату напряму оператору системи, з яким Споживач має діючий договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії, за послугу з розподілу/передачі електричної енергії шляхом вибору відповідної комерційної пропозиції Постачальника.

Форма та порядок оплати, терміни (строки) здійснення попередньої оплати, планових платежів та остаточного розрахунку зазначаються у договорі між електропостачальником та споживачем про постачання електричної енергії споживачу (комерційній пропозиції до договору).

* - Приклад "Порядку оплати" наведений для комерційних пропозицій, в яких оплата електричної енергії здійснюється Споживачем у формі 100% попередньої оплати. За бажанням Споживача, ТОВ «Поділля Енергозбут» може запропонувати іншу форму оплати.