Приклад-роз’яснення (детальний опис) рахунку за електричну енергію, який отримують Споживачі ТОВ "Поділля Енергозбут", із поясненням кожного елемента рахунка.

Детальний опис блоків:

1 – Вказаний номер рахунку та дата від якого числа він сформований;

2 – Вказаний розрахунковий період (місяць), за який проводиться розрахунок;

3 – Вказане призначення платежу. Дану інформацію необхідно вказувати під час здійснення оплати, це допоможе уникнути непорозумінь та помилкового зарахування коштів не за призначенням;

4 – Вказаний номер та дата договору Споживача. Дану інформацію необхідно вказувати під час здійснення оплати, це допоможе уникнути непорозумінь та помилкового зарахування коштів не за призначенням;

5 – Вказано розрахунковий рахунок, на який здійснюється ЛИШЕ ОПЛАТА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ (рахунок із спеціальним режимом використання) та назва банківської установи, в якій відкритий рахунок;

6 – Блок містить інформацію про Вашого Постачальника ТОВ «Поділля Енергозбут», як то:

 • назву Постачальника;
 • юридичну адресу Постачальника;
 • електронну пошту для листування та обміном інформацією. Також на цю адресу можна відправити листа з приводу отримання інформації про Постачальника, інформацію про стан розрахунків за спожиту електричну енергію Споживача, подати повідомлення про загрозу електробезпеці і т.п.;
 • URL - адресу офіційного сайту Постачальника. Зайшовши за адресою сайту в браузері Споживач має можливість ознайомитись з інформацією про: Постачальника; загальні умови постачання; пропоновані ціни (тарифи); складові ціни (тарифу); показники якості надання послуг договірні умови; загальний порядок зняття показників засобів вимірювання та оплати спожитої електричної енергії; частку кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої Постачальником за попередній рік; вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії; порядок зміни електропостачальника; порядок подання та розгляд ТОВ «Поділля Енергозбут» звернень, скарг та претензій щодо надання послуг з постачання електричної енергії; порядок відключення/відновлення електроживлення споживача; контактні дані для подання повідомлень про загрозу електробезпеці (у тому числі контактних даних відповідного оператора системи); переваги ефективного кінцевого використання енергії Споживачами та порад щодо підвищення енергоефективності при споживанні електроенергії; права Споживача передбачених законодавством; чинні нормативно-правові акти, які регулюють відносини на роздрібному ринку; контактні дані центрів обслуговування споживачів ТОВ «Поділля Енергозбут»; контактні дані інформаційно-консультаційних центрів та кол-центрів учасників роздрібного ринку;
 • код єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Постачальника;
 • контактний телефон Постачальника. За цим номером можна отримати інформацію про Постачальника, інформацію про стан розрахунків за спожиту електричну енергію Споживача, подати повідомлення про загрозу електробезпеці і т.п.;
 • QR-код сайту Постачальника. Зчитавши цей код, за допомогою додатку, який є в кожному смартфоні чи планшеті, Споживач автоматично потрапляє на сайт Постачальника;

 

7 – Блок містить інформацію Споживача, якому видається рахунок для оплати за електричну енергію. Цей блок має такі дані:

 • назву Споживача;
 • юридичну адресу Споживача;
 • електронну пошту Споживача. На цю електронну пошту Споживач зможе отримувати електронний варіант рахунку за електричну енергію та інше;
 • код єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Споживача;
 • контактний телефон Споживача;

8 – Блок містить в собі інформацію, щодо:

 • назви тарифу, який застосовується при розрахунках. Зазвичай назва тарифу збігається з обраною Споживачем назвою комерційної пропозиції;
 • класу напруги електроустановки Споживача;
 • фактичної ціни електричної енергії Постачальника за розрахунковий період, в якому відбувалось споживання електричної енергії Споживачем;
 • кількості спожитої електричної енергії електроустановками Споживача за розрахунковий період;
 • вартості фактичного обсягу спожитої електричної енергії Споживачем за розрахунковий період, без врахування суми податку на додану вартість;
 • суми податку на додану вартість з повної вартості фактичного обсягу спожитої електричної енергії Споживачем за розрахунковий період;
 • вартості фактичного обсягу спожитої електричної енергії Споживачем за розрахунковий період, з врахуванням суми податку на додану вартість;

9 – Дана стрічка відображає суму значень кожної окремої колонки тарифної групи Споживача (блок №8);

10 – Особовий рахунок Споживача. Допомагає швидко ідентифікувати Споживача;

11 – Відображено надлишок (переплату) оплаченої, але не спожитої електричної енергії (кредит «-») або недоплату за спожиту, але не оплачену електричну енергію (дебет «+»), станом на перше число розрахункового місяця, за який формується рахунок. Сума такого кредиту/дебету вказана з врахуванням  податку на додану вартість.  Також відображена дата на яку, сформоване значення кредиту/дебету;

12 -  Відображається вартість фактичного обсягу спожитої електричної енергії Споживачем за розрахунковий період, з врахуванням суми податку на додану вартість;

13 – Відображається вартість послуги оператора системи передачі за розрахунковий період (з врахуванням податку на додану вартість), яка включена у загальну вартість фактичного обсягу спожитої електричної енергії Споживачем за розрахунковий період;

14 – Відображається вартість послуги оператора системи розподілу (обленерго) за розрахунковий період (з врахуванням податку на додану вартість), яка включена у загальну вартість фактичного обсягу спожитої електричної енергії Споживачем за розрахунковий період;

15 - Відображається сума коштів (з врахуванням податку на додану вартість), які Споживач оплатив на рахунок Постачальника протягом розрахункового періоду;

16 – Вказується сума компенсації, що надається Постачальником Споживачу у розрахунковому періоді в порядку, затвердженому Регулятором та відповідно до умов Договору;

17 – Вказується сума до оплати (з врахуванням податку на додану вартість), яку НЕОБХІДНО СПЛАТИТИ Споживачу згідно сформованого рахунку. Дана сума формується з врахуванням кредиту/дебету Споживача на перше число розрахункового місяця (блок № 11) + вартості фактичного обсягу спожитої електричної енергії Споживачем за розрахунковий період (блок № 12) - суму коштів, які Споживач оплатив на рахунок Постачальника протягом розрахункового періоду (блок № 15) - суму компенсації, що надається Постачальником Споживачу у розрахунковому періоді (блок № 16);

18 – Відображено надлишок (переплату) оплаченої, але не спожитої електричної енергії (кредит «-») або недоплату за спожиту, але не оплачену електричну енергію (дебет «+»), станом на останнє число розрахункового місяця, за який формується рахунок. Сума такого кредиту/дебету вказана з врахуванням  податку на додану вартість. Також відображена дата на яку, сформоване значення кредиту/дебету;

19 – Відображається поточна оплата (з врахуванням податку на додану вартість) Споживачем місяця, що передує розрахунковому, сума якої буде врахована як оплата Споживачем в рахунку (блок №15) наступного розрахункового місяця;

20 – Графічно відображена динаміка вартості обсягів споживання електричної енергії споживачем за попередній рік з відображенням значень помісячно. Значення вказані у гривнях та з врахуванням податку на додану вартість;

21 – Графічно відображена динаміка обсягів споживання електричної енергії споживачем за попередній рік з відображенням значень помісячно. Значення вказані у кВт*год;

22 – Інформація про дату формування рахунку, особу та підпис що видала рахунок, місце для печатки Постачальника;

23 – Інформація про дату отримання рахунку Споживачем, П.І.Б. особи та підпис Споживача (чи його уповноваженого представника);

24 - Вказується дата, до якої необхідно оплатити рахунок;

25 – Інформація рекомендаційного характеру, щодо відображення її в платіжному дорученні при перерахуванні коштів за спожиту електричну енергію;

26 – Інформація про адреси, телефони, веб-сайти для подання заяв, претензій, скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем. Необхідні дані відображені у блоці № 6;

27 – Інформація про строк, протягом якого Споживач має попередньо проінформувати свого Постачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника та строк протягом якого Споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій;

28 - Інформаційний блок, який відображає окремі значення елементів діючої ціни (тарифу з врахуванням податку на додану вартість)  Постачальника на електричну енергію за яким здійснюється розрахунок. Та включає в себе:

 • ціну та вартість електричної енергії (як товару);
 • тариф на передачу електричної енергії, у тому числі підтримка виробників електричної енергії з альтернативних джерел;
 • тариф на розподіл електричної енергії;
 • ціну прогнозних витрат Постачальника для забезпечення діяльності;
 • тариф на послуги Постачальника;
 • тариф на послугу диспетчеризації;
 • ціну послуги комерційного обліку;

29 – Блок в якому Споживач інформується про відсутність (наявність) ініціювання про звернення до оператора системи розподілу щодо відключення електроустановки споживача;

30 - Інформаційний блок для Споживача. Постачальник шляхом відображення інформації, повідомляє Споживача про новини/зміни/пропозиції в законодавстві/договорах (в т.ч. в додатках до договорів) /тарифах/іншої інформації необхідної для Споживача.