Приклад-роз’яснення (детальний опис) рахунку за електричну енергію, який отримують Споживачі ТОВ "Поділля Енергозбут", із поясненням кожного елемента рахунка.

Детальний опис блоків:

1 – Вказаний номер рахунку та дата від якого числа він сформований;

2 – Вказаний розрахунковий період (місяць), за який проводиться розрахунок;

3 – Вказане призначення платежу. Дану інформацію необхідно вказувати під час здійснення оплати, це допоможе уникнути непорозумінь та помилкового зарахування коштів не за призначенням;

4 - Вказане призначення платежу. Дану інформацію необхідно вказувати під час здійснення оплати, це допоможе уникнути непорозумінь та помилкового зарахування коштів не за призначенням. Тут відображений номер та дата договору Споживача;;

5 – Логотип та назва компанії Вашого Постачальника ТОВ «Поділля Енергозбут»;

6 – Вказано розрахунковий рахунок, на який здійснюється ЛИШЕ ОПЛАТА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ (рахунок із спеціальним режимом використання) та назва банківської установи, в якій відкритий рахунок;

7 – Назва Вашого Постачальника ТОВ «Поділля Енергозбут»;

8 – Юридична адреса Вашого Постачальника ТОВ «Поділля Енергозбут»;

9 – Електронна пошта для листування та обміном інформацією з Вашим Постачальником ТОВ «Поділля Енергозбут». На цю адресу можна відправити листа з приводу отримання інформації про Постачальника, інформацію про стан розрахунків за спожиту електричну енергію Споживача, подати повідомлення про загрозу електробезпеці і т.п.;

10 – Адреса офіційного сайту Вашого Постачальника ТОВ «Поділля Енергозбут». Перейшовши за посиланням Споживач має можливість ознайомитись з  інформацією про: Постачальника; загальні умови постачання; пропоновані ціни (тарифи); складові ціни (тарифу); показники якості надання послуг договірні умови; загальний порядок зняття показників засобів вимірювання та оплати спожитої електричної енергії; частку кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої Постачальником за попередній рік; вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії; порядок зміни електропостачальника; порядок подання та розгляд ТОВ «Поділля Енергозбут» звернень, скарг та претензій щодо надання послуг з постачання електричної енергії; порядок відключення/відновлення електроживлення споживача; контактні дані для подання повідомлень про загрозу електробезпеці (у тому числі контактних даних відповідного оператора системи); переваги ефективного кінцевого використання енергії Споживачами та порад щодо підвищення енергоефективності при споживанні електроенергії; права Споживача передбачених законодавством; чинні нормативно-правові акти, які регулюють відносини на роздрібному ринку; контактні дані центрів обслуговування споживачів ТОВ «Поділля Енергозбут»; контактні дані інформаційно-консультаційних центрів та кол-центрів учасників роздрібного ринку;

11 – Код єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Вашого Постачальника ТОВ «Поділля Енергозбут»;

12 – Контактний телефон Вашого Постачальника ТОВ «Поділля Енергозбут». За цим номером можна отримати інформацію про Постачальника, інформацію про стан розрахунків за спожиту електричну енергію Споживача, подати повідомлення про загрозу електробезпеці і т.п.;

13 -  Вказаний QR-код сайту Вашого Постачальника ТОВ «Поділля Енергозбут». Зчитавши цей код, за допомогою додатку, який є в кожному смартфоні чи планшеті, Споживач автоматично потрапляє на сайт ТОВ «Поділля Енергозбут», де може ознайомитись з інформацією яка перелічена в п.10 даного опису;

14 – Вказується назва Споживача, якому виданий рахунок для оплати за електричну енергію;

15 – Вказується юридична адреса Споживача згідно договору;

16 - Електронна пошта Споживача для листування та обміном інформацією. На цю електронну пошту Споживач зможе отримувати електронний варіант рахунку за електричну енергію та інше;

17 – Вказується код єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Споживача;

18 – Контактний телефон Споживача;

19 – Вказується інформація про назву тарифу, який застосовується при розрахунках. Зазвичай назва тарифу збігається з обраною Споживачем назвою комерційної пропозиції

20 – Відображається інформація, відносно якого класу напруги електроустановки Споживача;

21 – Сформована фактична ціна електричної енергії Постачальника за розрахунковий період, в якому відбувалось споживання електричної енергії Споживачем;

22 – Кількість спожитої електричної енергії електроустановками Споживача за розрахунковий період;

23 – Відображається вартість фактичного обсягу спожитої електричної енергії Споживачем за розрахунковий період, без врахування суми податку на додану вартість;

24 – Відображається сума податку на додану вартість з повної вартості фактичного обсягу спожитої електричної енергії Споживачем за розрахунковий період;

25 - Відображається вартість фактичного обсягу спожитої електричної енергії Споживачем за розрахунковий період, з врахуванням суми податку на додану вартість;

26 – Дана стрічка відображає суму значень кожної окремої колонки за №22, №23, №24, №25, №26;

27 – Особовий рахунок Споживача. Допомагає швидко ідентифікувати Споживача;

28 – Відображено надлишок (переплату) оплаченої, але не спожитої електричної енергії (кредит «-») або недоплату за спожиту, але не оплачену електричну енергію (дебет «+»), станом на перше число розрахункового місяця, за який формується рахунок. Сума такого кредиту/дебету вказана з врахуванням  податку на додану вартість.  Також відображена дата на яку сформоване значення кредиту/дебету;

29 - Відображається вартість фактичного обсягу спожитої електричної енергії Споживачем за розрахунковий період, з врахуванням суми податку на додану вартість;

30 - Відображається вартість послуги оператора системи передачі за розрахунковий період (з врахуванням податку на додану вартість), яка включена у загальну вартість фактичного обсягу спожитої електричної енергії Споживачем за розрахунковий період;

31 - Відображається вартість послуги оператора системи розподілу (обленерго) за розрахунковий період (з врахуванням податку на додану вартість), яка включена у загальну вартість фактичного обсягу спожитої електричної енергії Споживачем за розрахунковий період;

32 – Відображається сума коштів (з врахуванням податку на додану вартість), які Споживач оплатив на рахунок Постачальника протягом розрахункового періоду;

33 – Вказується сума компенсації, що надається Постачальником Споживачу у розрахунковому періоді в порядку, затвердженому Регулятором та відповідно до умов Договору;

34 - Вказується сума до оплати (з врахуванням податку на додану вартість), яку НЕОБХІДНО СПЛАТИТИ Споживачу згідно сформованого рахунку. Дана сума формується з врахуванням кредиту/дебету Споживача на перше число розрахункового місяця (блок № 28) + вартості фактичного обсягу спожитої електричної енергії Споживачем за розрахунковий період (блок № 29) - суму коштів, які Споживач оплатив на рахунок Постачальника протягом розрахункового періоду (блок № 32) - суму компенсації, що надається Постачальником Споживачу у розрахунковому періоді (блок № 33);

35 - Відображено надлишок (переплату) оплаченої, але не спожитої електричної енергії (кредит «-») або недоплату за спожиту, але не оплачену електричну енергію (дебет «+»), станом на останнє число розрахункового місяця, за який формується рахунок. Сума такого кредиту/дебету вказана з врахуванням  податку на додану вартість. Також відображена дата на яку, сформоване значення кредиту/дебету;

36 – Графічно відображена динаміка вартості обсягів споживання електричної енергії споживачем за попередній рік з відображенням значень помісячно. Значення вказані у гривнях та з врахуванням податку на додану вартість;

37 - Графічно відображена динаміка обсягів споживання електричної енергії споживачем за попередній рік з відображенням значень помісячно. Значення вказані у кВт*год;

38 – Інформація про дату формування рахунку, особу та підпис що видала рахунок, місце для печатки Постачальника;

39 - Інформація про дату отримання рахунку Споживачем, П.І.Б. особи та підпис Споживача (чи його уповноваженого представника);

40 – Вказується дата, до якої необхідно оплатити рахунок;

41 – Інформація рекомендаційного характеру, щодо відображення її в платіжному дорученні при перерахуванні коштів за спожиту електричну енергію;

42 – Інформація про адреси, телефони, веб-сайти для подання заяв, претензій, скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем. Необхідні дані відображені у блоках №8, №9, №10, №12 та №13;

43 – Інформація про строк, протягом якого Споживач має попередньо проінформувати свого Постачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника та строк протягом якого Споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій;

44 – Вказане окреме значення елементу, діючої ціни (тарифу) за якою здійснюється розрахунок, у розрізі ціни на електричну енергію (як товару). Значення вказане у грн.кВт*год (з врахуванням податку на додану вартість);

45 - Вказане окреме значення елементу, діючої ціни (тарифу) за якою здійснюється розрахунок, у розрізі тарифу на передачу електричної енергії. Значення вказане у грн.кВт*год (з врахуванням податку на додану вартість);

46 - Вказане окреме значення елементу, діючої ціни (тарифу) за якою здійснюється розрахунок, у розрізі тарифу на розподіл електричної енергії. Значення вказане у грн.кВт*год (з врахуванням податку на додану вартість);

47 - Вказане окреме значення елементу, діючої ціни (тарифу) за якою здійснюється розрахунок, у розрізі ціни прогнозних витрат Постачальника для забезпечення діяльності. Значення вказане у грн.кВт*год (з врахуванням податку на додану вартість);

48 - Вказане окреме значення елементу, діючої ціни (тарифу) за якою здійснюється розрахунок, у розрізі тарифу на послуги Постачальника. Значення вказане у грн.кВт*год (з врахуванням податку на додану вартість);

49 - Вказане окреме значення елементу, діючої ціни (тарифу) за якою здійснюється розрахунок, у розрізі складової диспетчеризації. Значення вказане у грн.кВт*год (з врахуванням податку на додану вартість);

50 - Вказане окреме значення елементу, діючої ціни (тарифу) за якою здійснюється розрахунок, у розрізі вартості послуги комерційного обліку. Значення вказане у грн.кВт*год (з врахуванням податку на додану вартість);

51 – Інформаційний блок для Споживача. Постачальник шляхом відображення інформації, повідомляє Споживача про новини/зміни/пропозиції в законодавстві/договорах (в т.ч. в додатках до договорів)/тарифах/іншої інформації необхідної для Споживача.